ADDRESS:

Sveten Godinović, Put Pomurvice 12, 21469 Sućuraj, Hvar – Croatia

Sveten Godinović Kika:

Telephone: +385 21 773 396

Mobile phone: +385 91 765 91 10

Jadrana Jeričević:

+385 91 4691 396